You are here

Home

Azáriová Katka - tanec, čakateľka na členstvo, momentálne v pauze
Bartánusová Ivka - tanec, spev, vedúca súborovej polikliniky
Brániková Katka - tanec, hlasový pedagóg, vrátnička
Filipová Mirka - tanec, manažérka rozlúčky nevesty s vienkom, - momentálne v pauze
Fuzáková Malvína - tanec, spev
Húlekova Marka - tanec,súborová rada, hospodárka, krojárka, vedúca finančného oddelenia,...., zamestnanec roka 2017
Kamenická Majka - tanec, spev, referent zvykov a obyčajov z Východnej a blízkeho okolia, hlasový pedagóg
Kermietová Elena - tanec, čakateľka na členstvo
Kumančíková Majka - tanec, manažérka rozlúčky nevesty s vienkom, stylistka
Ľuptáková Peťa - tanec, manažérka rozlúčky nevesty s vienkom, vedúca laboratória
Piatriková Julka - tanec, spev, manažérka rozlúčky nevesty s vienkom
Šimunková Ivka - husle, spev, zamestnanec roka 2017,2018
Šutárová Evka - tanec, spev, daňový dohľad, zamestnanec roka 2018
Uhrínová Janka - tanec, stavebný dozor
Urbanová Mirka - husle, spev, technik PO a BOZP, zamestnanec roka 2016
Zatrochová Peťka - husle, dcéra, čakateľka na členstvo
Zatrochová Hela - husle, mama, čakateľka na členstvo

Adamík Jožo - externista, tanec, spev
Dulaj Miro - tanec, píšťalka, spev, - momentálne v pauze
Čurrila Jano - tanec, súborový energetik
Gábor Mišo - kontrabas, catering
Krajči Martin - tanec, vedúci právneho oddelenia
Kutnár Jaro - tanec, ochranka, moderátor nočných správ
Ľupták Miro - tanec, spev, súborová rada, obľúbenec
Nič Rasťo - tanec, spev, technik
Smolík Igor - harmonika, viola, spev, gitara, súborová rada, vyťaženie drevnej hmoty, kulinár
Šimunka Paľo - kontrabas, viola, umelecký rezbár