Zoskupenie „Vŕbové Prútie“ vzniklo v roku 2009 a má narastajúci počet tanečníkov a ľudovú hudbu v zrelom veku.

Venuje sa interpretácii tancov a zvykov hlavne z oblasti regiónu Liptova. Jeho ďalšou úlohou je podpora rôznorodých aktivít vedúcich k rozvoju a propagácii ľudového umenia. Súbor ponúka nielen tanečné choreografie a spevácke čísla, ale aj rôzne súťaže a školy tanca, uvádza zvyky a obyčaje (očepčenie nevesty, odobierka mladoženáčov, štedrovečerné koledovanie...). Vďaka dlhoročným tanečným a pedagogickým skúsenostiam niektorých členov je súbor schopný pripraviť program na mieru podľa záujmovej alebo vekovej skladby publika.

Svoju prácu prezentoval aj v zahraničí - v Poľsku, Nemecku, Maďarsku, Česku a v Taliansku.