Folkórny súbor s názvom „Vŕbové Prútie“ vznikol v roku 2009 v Liptovskom Mikuláši a venuje sa interpretácii tradičných tancov, piesní a zvykov predovšetkým z oblasti horného, stredného, ale i dolného Liptova.

Združuje skupinu nadšencov, ktorých spája láska k folklóru a tradíciám. Hoci súbor nepatrí medzi mládežnícke folklórne kolektívy, zrelší vek jeho členov je zárukou ich bohatých skúseností a mnohoročnej umeleckej činnosti. Snahou jeho členov je ľudové umenie, hudbu, tanec, zvyky a tradície uchovávať, rozvíjať a priblížiť tak širokej verejnosti.

Súbor má vo svojom repertoári tanečné choreografie, hudobné a spevácke čísla. Členovia súboru organizujú a predvádzajú školy tanca, zvyky a obyčaje Liptova, ako sú čepčenie nevesty, odobierka nevesty a ženícha, vianočné koledovanie, fašiangovú pochôdzku a pod.

Foklórny súbor Vŕbové prútie sa svojimi vystúpeniami zúčastňuje na akciách organizovaných mestom Liptovský Mikuláš, okolitými obcami a inými organizáciami. Diváci ho mohli vidieť na viacerých folklórnych festivaloch a podujatiach (Jánošíkove dni v Terchovej, Festival Veľké Bierovce, Turčianske slávnosti v Martine, Festival SFS v Žiline a v Nižnej na Orave a ďalšie), ďalej na svadbách, plesoch, firemných, či rodinných oslavách.

Výsledky svojej práce súbor prezentoval nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí - v Poľsku, Nemecku, Maďarsku, Česku a v Taliansku.

Folklórny súbor má v súčasnosti do 20 členov a je zložený z tanečnej a hudobnej zložky. Ľudová hudba súboru reprezentuje súbor aj samostatne na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach.